Ved å abonnere på nyhetsbrevet, godtar jeg behandlingen av personopplysningene mine med det formål å implementere nyhetsbrevtjenesten, som inneholder informasjon om administratorens nåværende aktiviteter, i henhold til artikkel 6 punkt 1a GDPR.

I samsvar med art. 13 seksjon 1 og vare 2 i den generelle forskriften om beskyttelse av personopplysninger av 27. april 2016. Jeg informerer om at:

1. Administratoren av dataene dine er Ariel Zgórski, som driver en bedrift SmartMe Ariel Zgórski med hovedkontor i Katowice, ul. St. Jana 11/4, NIP: 6482751882, REGON: 384481312.

2. Dine personopplysninger som behandles behandles for å gi nyhetsbrevtjenesten som inneholder informasjon om den nåværende virksomheten til administratoren, i henhold til artikkel 6 punkt 1a GDPR.

3. Mottakeren av dine personopplysninger er personer autorisert av administratoren, enheter autorisert i henhold til lovbestemmelser og eksterne enheter under signerte kontrakter.

4. Dine personopplysninger blir lagret inntil samtykket til behandling blir trukket tilbake.

5. Dine personopplysninger vil ikke bli overført til tredjeland som en del av behandlingsformålet.

6. Du har rett til å få tilgang til dataene dine, retten til å rette dem, slette dem, begrense behandlingen, retten til å overføre data, retten til å innvende, retten til å trekke tilbake samtykke når som helst uten å påvirke lovligheten av behandlingen som ble utført på grunnlag av samtykke før hennes tilbaketrekning.

7. Du har rett til å inngi en klage til tilsynsorganet når du føler at behandlingen av dine personopplysninger bryter med bestemmelsene i den generelle forskriften om beskyttelse av personopplysninger av 27. april 2016.

8. Å oppgi dine personlige data er frivillig.

9. Dine personlige data vil ikke bli gjenstand for automatisert beslutningstaking eller profilering.